Osigurati sredstva za finansiranje angažmana 70 doktora medicine

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2024/2025. godinu, čiji je cilj poboljšanje zdravlja stanovništva i zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga na području Tuzlanskog kantona kroz omogućavanje pružanja većeg obima zdravstvenih usluga putem angažmana dodatnog stručnog kadra – doktora medicine u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine koji je realizovala JU Služba za zapošljavanje TK. Program unapređenja predstavlja podršku Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine koji finansiraju Federalni zavod za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje TK i podrazumijeva finansiranje zdravstvenih ustanova u periodu od 01.06.2024. godine do isteka angažmana doktora medicine po Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine. S tim u vezi Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zadužen da u planskim dokumentima za 2024. godinu i 2025. godinu obezbijedi ukupno 2.268.000 KM za finansiranje unapređenja zdravstvene zaštite u skladu sa ovim Programom. Navedena sredstva se odnose na finansiranje angažmana 70 doktora medicine, što iznosi do 2.700 KM mjesečno po angažovanom doktoru.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara