Vlada TK za potrebe narodne kuhinje „Imaret“ odobrila 236.804,90 KM

Spread the love
Rental Travel

Zbog utvrđenog nenamjenskog utroška sredstava tokom 2016., 2017. i 2018. godine Vlada je danas dala saglasnost na odluku kojom će se Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla planirana budžetska sredstava u iznosu od 300.000,00 KM za potrebe narodne kuhinje „Imaret“ Tuzla, umanjit za iznos od 63.195,10 KM. Naime, Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu propisano je da će se korisniku umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava, za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini.

Reha Centar

Imajući u vidu donesenu odluku, Vlada je na današnjoj sjednici ovoj humanitarnoj organizaciji, za potrebe narodne kuhinje „Imaret“ odobrila 236.804,90 KM. Novčana sredstva će se odobravat i uplaćivat u jednakim mjesečnim tranšama u iznosu od 19.733,74 KM, s tim što će se dospjele tranše za isplatu isplatiti odmah nakon donošenja ove odluke u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara