Vlada TK finansijiski podržala i VII Program zapošljavanja Roma

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o doznačavanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju VII Programa zapošljavanja Roma. Ovom odlukom, za realizaciju Programa, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona odobreno je 45.000,00 KM. Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, sto ukupno iznosi 7.500,00 KM po jednoj osobi.

Reha Centar

Također, ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa i zaposli Roma sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja Roma po ovom Programu. Podsjećamo, ratifikacijom Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope od 2002. godine, Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da aktivnom politikom, zakonima i drugim aktima radi na ostvarivanju načela utvrđenih Konvencijom.

Vlada Tuzlanskog kantona i resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak nastoje da se u skladu sa finansijskim mogućnostima uključe u implementaciju pomenutog Akcionog plana, tako da svake godine, za realizaciju Programa zapošljavanja Roma, Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja po 45.000,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara