Znatno povećana sredstva za aktivne mjere zapošljavanja i samozapošljavanja

Spread the love
Menprom

Imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje utvrdila da se akumuliranjem prenesenih sredstava iz ranijih godina, stekla mogućnost planiranja mjera aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba, a pritom da se pokriju troškovi za ostvarenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i administrativni troškovi u nastupajućem mjesecu, Vlada je danas prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i time omogućila snažnije provođenje mjera aktivnog zapošljavanja. Ovo znači da je za naredni perioda, a u toku 2024. godine, osigurano ukupno 7 miliona KM za aktivne mjere zapošljavanja iz vlastitih sredstava službe za zapošljvanje TK. Ova sredstva bit će usmjerena u programe mjera zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju lakšeg pronalaska posla. Zajedno sa sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade TK ovo će sigurno biti godina sa najvećim izdvajanjima sredstava u cilju zapošljavanja, rečeno je danas.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara