Za 40 % povećan broj prijava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca

Spread the love
Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godini. Ministarstvo za boračka pitanja je u maju raspisalo javne pozive za podnošenje prijava branilaca i članova njihove porodice TK u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje. Pojedinačni iznosi za samozapošljavanje i zapošljavanje sa dosadašnjih 10.000 KM povećani su na 15.000 KM što je izazvalo veliku zainteresovanost kako pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica, tako i zainteresovanih poslodavaca za ove projekte. U Ministarstvo je po okončanju javnih poziva pristiglo ukupno 157 prijava, od čega je 137 aplikanta dostavilo urednu dokumentaciju. U odnosu na prošlu godinu to je povećanje za 39 aplikacija ili skoro 40%. Od ukupnog broja kvalificiranih prijava ove godine, njih 97 se odnosi na samozapošljavanje, a 60 na zapošljavanje branilaca iz reda boračke populacije. Kada se radi o samozapošljavanju osnovana su 83 zahtjeva, dok su za zapošljavanje pristigle 54 osnovane prijave. Programom planirana sredstva su nedostatna pa je bila neophodna izmjena.

Reha Centar

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara