Vlada Federacije BiH utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH

Rental Travel

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH Fadila Novalića, predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

Reha Centar

Jednim od amandmana uvedena je odredba koja propisuje da se rukovodeći državni službenici, izuzev savjetnika, u tijelima državne službe zapošljavaju putem javnog konkursa kojeg provodi tijelo državne službe koje ga zapošljava s ciljem transparentnosti i zakonitosti procedure njihovog zapošljavanja.

U sklopu reforme socijalne zaštite u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o hraniteljstvu.

Prema Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom, utvrđenom na današnjoj sjednici, osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.

Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Statut o uslovima i načinu plaćanja gotovinom.Jedna od izmjena se odnosi na član 8. Statuta, po kojem su pоslоvni subјеkti obvezni gotovinu, оstvаrеnu оbаvlјаnjеm rеgistrirаnе dјеlаtnоsti, uplatiti na svoj račun оtvоrеn kоd оvlаštеnе оrgаnizаciје istоg, а nајkаsniје sljedećeg rаdnоg dаnа.

Sadržaj ovog člana je proširen tako da su, iznimno, pоslоvni subјеkti čiјi dnеvni priljev gotovine nе prеlаzi 200 KМ, ili su udаlјеni оd оvlаštеnе оrgаnizаciје 15 i višе kilоmеtаrа, dužni gotovinu uplatiti nајkаsniје u rоku оd pеt rаdnih dаnа.

Organizatori  igara na sreću, u skladu s propisom kojim se propisuje organizovanje igara na sreću, dužni su novac za proteklih sedam dana, zaključno s nedjeljom, uplatiti najkasnije u sljedeći utorak.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara