Uređenjem korita rijeke Spreče prevenirati buduća plavljenja

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost na tekst Sporazuma za realizaciju projekta Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale – Faza I (dionica 1) u duzini od 600 metara, plus 100 metara prijelazne dionice između Vlade Tuzlanskog kantona i Agencije za vodno područje rijeke Save. Ovaj Sporazum planirano je da bude zaključen između Vlade TK i Agencije za vodno područje rijeke Save, pri čemu će za realizaciju ovog projekta Kantonalna Vlada osigurati 700.000 KM, dok će Agencija osigurati 950.000 KM. Cilj ovog projekta jeste uređenje trenutno neuređenog prirodnog korita rijeke Spreče, zbog čega pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, industrijskih i stambenih objekata, kao i lokalnih saobraćajnica u ovom području.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara