Povodom 25. septembra – Dana rijeke Spreče tražimo od nadležnih institucija i građana da smanje njeno zagađenje

Spread the love
Rental Travel

Prije nekoliko godina su predstavnici osam općina i osam škola iz sliva rijeke Spreče iz oba entiteta odredili da  25. septembar bude Dan rijeke Spreče. Od tada se u obilježavanje ovog datuma uključuje sve veći broj organizacija i institucija, jer je to način da svake godine skrenemo pažnju na zagađenje rijeke Spreče i mogućnosti njene zaštite. Tako je i ove godine, u cilju obilježavanja Dana rijeke Spreče, Centar za ekologiju i energiju organizovao sastanak sa predstavnicima osam općina i osam škola na kojem se diskutovalo o daljnjem radu na zaštiti i očuvanju rijeke Spreče.

Reha Centar

Zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem, a osnovni uzroci ovog zagađenja su ispuštanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda u vodotoke bez odgovarajućeg tretmana, odlaganje čvrstog i tečnog otpada direktno u vodotoke i zagađenje iz poljoprivrede.

Centar za ekologiju i energiju je kroz Eko BiH projekat i kampanju “Voda za sve!“ koji finansira Evropska unija, sproveo aktivnost analize vode rijeke Spreče na teške metale koja je pokazala visoke koncentracije teških metala u vodi. Organizovan je okrugli sto koji je okupio predstavnike svih relevantnih aktera na kojem se diskutovalo o njenoj zaštiti. Govorilo se i o sadržaju teških metala u tlu u donjem toku sliva rijeke Spreče, kao i uticaju zagađenja na zdravlje ljudi i okoliš. Organizovana su obilježavanja Dana rijeke Spreče zajedno sa općinama i školama iz sliva rijeke Spreče. Upućeno je nekoliko Zahtjeva za inspekcijski nadzor kada su primjećena velika ispuštanja zagađujućih materija u rijeku, a o tome su bili obavješteni i mediji i građani.

Rješavanje ovog problema je dugotrajan i sveobuhvatan proces, pri čemu je neophodna uključenost nadležnih institucija svih nivoa vlasti, privrednog sektora, građana, organizacija civilnog društva i medija, jer smo svi mi u isto vrijeme i zagađivači i žrtve nastalog stanja i ovaj problem možemo samo zajedničkim i planskim  djelovanjem riješiti.

Predstavnici općina i škola povodom 25. septembra – Dana rijeke Spreče pozivaju nadležne institucije i građane da čuvaju rijeku Spreču i da primjene sve raspoložive mjere u cilju smanjenja njenog zagađenje.

Rijeka Spreča je najvažniji vodni resurs ovog dijela Bosne i Hercegovine i zato ga moramo čuvati, saopćeno je iz Centara za ekologiju i energiju.

 

 

Komentari

Komentara