Spreča poplavila poljoprivredna zemljišta u Gradačcu i Doboj-Istoku

Menprom

 Rijeka Spreča u općini Doboj Istok priobalno je poplavila oko 10 hektara poljoprivrednog zemljišta i trenutno je u stagnaciji.

Reha Centar

Također, u mjestima Miričine i Donje Lohinje kod Gračanica, Spreča je poplavila 10 ha poljoprivrednog zemljišta.

Vodostaj na rijeci Karanovac jutros u 7 sati iznosi 184 cm i trenutno je u stanju opadanja.

Vodostaj na Trebižatu, na vodomjernoj stanici Humac u 8 sati iznosio je 340 cm i trenutno je u porastu. Ako dostigne 330 cm, uvode se izvanredne mjere obrane od poplava.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 6 sati bio je 199,02 m.n.m., a tačka preljeva je 200 m.n.m. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je viši za 13 cm.

Vodostaj rijeka u Zeničko-dobojskom kantonu je normalan, dok je u Kantonu 10 u porastu, iako za sada nema dojava o plavljenju cesta i objekata.

Vodostaj Une iznosi 71 cm, kritična tačka je 100 cm, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Komentari

Komentara