U Tuzli upriličena promociju 50. izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa “Poslovni konsultant”

Menprom

Edukativno-konsultantska kuća “FINconsult” održala je promociju 50. izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa “Poslovni konsultant”.

Reha Centar

Pozdravne riječi i predstavljanje međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant dao je glavni i odgovorni urednik časopisa Doc. Dr Ismet Kalić, direktor edukativno-konsultantske kuće FINconsult, koja je i izdavač ovog časopisa.

POSLOVNI KONSULTANT POSLOVNI KONSULTANT

“Već 7 godina i sa 50 izdanja međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis POSLOVNI KONSULTANT pruža kontinuiranu edukaciju i podršku u radu  finansijsko-računovodstvene  i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini, što je osnovni cilj časopisa.Do sada je u Poslovnom konsultantu objavljeno 460 naučnih i stručnih radova  od preko 300 autora sa područja cijele BiH i inostranstva.  Objavljeni radovi su iz oblasti: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, IT, bankarstva, osiguranja, te porezne regulative i EU standarda. Glavna odrednica radova je da oni imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BIH.

ISMET KALIĆ POSLOVNI KONSULTANT

Naučno-stručni časopis Poslovni konsultant je indeksiran u dvije najveće međunarodno priznate baze akademskih časopisa, publikacija i članaka EBSCO Publishing, Business Source Corporate  (korporativna baza) i BusinessSource Complete (akademska baza).

Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine br. 63-3/15  Poslovni konsultant je priznat kao program kontinuirane profesinalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, sa 8 bodovana pretplatu.

Nakon Glavnog i odgovornog urednika časopisa Doc. Dr Kalića, prisutnima su se obratili i prezentirali sadržaj i korisnost časopisa za pratplatnike i brojni drugi gosti, stručnjaci iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva.

POSLOVNI KONSULTANT POSLOVNI KONSULTANT

Svi oni su naglasili da Poslovni konsultant ima i za cilj afirmaciju naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini, kao i to da se objavljeni radovi u ovom časopisu priznaju kod sticanja titula magistara i doktora nauka, kao i kod  sticanja zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora na fakultetima u Bosni i Hercegovini, kao i zemljama u okruženju, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori .

POSLOVNI KONSULTANT ISMET KALIĆ

Koristi koje imaju pretplatnici na časopis Poslovni konsultant su višestruke te su ovom prilikom pozvani svi koji se bave: finansijskim i računovodstvenim poslovima, poslovima revizije, te menadžerima i direktorima firmi, kao i svima onima koji su u biznisu, da se pretplate na Poslovni konsultant.  Nakon promocije, koja trajala 50 minuta, organizator je upriličio prigodan Koktel za sve učesnike.

POSLOVNI KONSULTANT

Informacije i prijave na pretplatu: www.poslovnikonsultant.ba

Pretplatite se i Vi… Poslovni konsultant za Vaše uspješnije poslovanje

aktuelno.ba

Komentari

Komentara