Tuzlanski kanton će biti domaćin vježbe NATO-a

Spread the love
Menprom

Tuzlanski kanton bit će domaćin međunarodne NATO vježbe civilne zaštite u otklanjanju posljedica katastrofe na ovom području, a koja će biti održana krajem ljeta ili u jesen 2017. godine, dogovoreno je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Reha Centar

Plan je da vježba 2017. godine bude izvedena na području našeg kantona, a dio vježbe da bude organizovan na području Grada Bijeljine u entitetu Republika Srpska.

„Cilj vježbe je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć, a organizira se u formatu saveznika i partnera. Očekujemo da bi vježba mogla okupiti 700-750 učesnika iz 61 države“, rekao je šef odsjeka u Sektoru za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti BiH i stalni predstavnik BiH u NATO Samir Huseinbašić. Također je rekao da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom ovog mjeseca, usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti o inicijativi NATO-a za izvođenje velike vježbe u Bosni i Hercegovini u formatu svih članica Saveza i partnera, a Bosna i Hercegovina ima obavezu da utvrdi sve potrebne detalje lokacije vježbe i njenog izvođenja.

NATO vjezba 1 15 03 2016 (1)

Ukupna vrijednost vježbe iznosi oko 1,5 miliona KM od čega će oko 50% finansirati NATO, oko 40% država Bosna i Hercegovina, a oko 10% bi finansirao Tuzlanski kanton.

“Značaj jedne ovakve vježbe za jednu zemlju je ogroman i Vlada Tuzlanskog kantona će staviti na raspolaganje sve svoje resurse kako bi bila dostojan domaćin. Obzirom na glavni cilj ove vježbe naš zadatak je da predstavnicima NATO-a, ali i cijeloj Evropi pokažemo da smo kapacitirani i spremni osigurati ličnu i sigurnost kapitala u Bosni i Hercegovini”, rekao je premijer Gutić i zadužio direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenku Tadića i komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Hasana Fehratovića da budu prve kontakt osobe i da pomognu u pripremi i realizaciji ovog veoma značajnog projekta.

Vježba bi prema preliminarnim planovima trebala trajati dva dana. Glavni događaj zamišljeno je da budu poplava i jači potres, a incidenti kolaps objekata, RHB, prometni udesi na kopnu/vodi i sl.

„Veoma je značajno da osim poplave, kojoj smo bili svjedoci i koja nas je nažalost primorala da našu spremnost za ovu elementarnu nepogodu podignemo na viši nivo, kroz vježbu podignemo i naš nivo spremnosti za druge elementarne nepogode kao što je npr. zemljotres. Ovo je posebno važno jer Tuzlanski kanton se nalazi na trusnom području koje je potencijalno podložno i ovoj vrsti elementarne nepogode“ rekao je direktor Zdenko Tadić.

U ime Ministarstva sigurnosti današnjem sastanku prisustvovao je i viši stručni saradnik u Sektoru za zaštitu i spašavanje i bivši II sekretar Misije BiH pri NATO-u u Briselu Mujo Rančić.

 

 

_______________________________

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara