Tri predujma za otvaranje stečajnih postupaka

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 12.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime uplate predujma predhodnog postupka radi ispitivanja uslova za otvaranje steiajnog postupka nad imovinom privrednog društva „Polet“ d.d. Tuzla.

Reha Centar

Vlada je također donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 12.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime uplate predujma finansiranja predhodnog postupka radi ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Fabrika obuće „Aida” d.d. Tuzla.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku resornog Ministarstva kojom se odobrava iznos od 10.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime uplate predujma troškova predhodnog postupka radi ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom „Tvornica transportnih uređaja” d.d. Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara