Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK nastavlja sa organizovanjem štrajka

Spread the love
Menprom

Nakon saopštenja Vlade TK od 31.10.2017. godine vezano za podršku tužbi JZU UKC Tuzla za proglašenje Generalnog štrajka Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK nezakonitim, Štrajkački odbor ovog Sindikata na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine ocjenjuje ovakva saopštenja kao pritisak vlasti na Sudstvo, a što predstavlja opasan presedan ne samo za zdravstvene radnike, nego i za sve radnike u FBIH.

Reha Centar

Posebno je poražavajuća činjenica da Vlada TK ignoriše isti Zakon o radu FBiH na koji upućuje ovaj Sindikat, odnosno paušalno proglašava naš Sindikat nereprezentativnim iako isti ima reprezentativnost na Federalnom nivou, čime po Zakonu o radu FBIH, član 126. ima i reprezentativnost na Kantonalnom nivou. Napominjemo da je ovaj Sindikat reprezentativan na Federalnom nivou, kao i u svim kantonima, osim u Tuzlanskom, upravo zahvaljujući energičnim nastojanjima pojedinih  interesnih grupa da istu ospori.

Sindikat nastavlja sa organizovanjem Štrajka, pomenuta tužba UKC Tuzla je podnešena samo i jedino od strane ove Ustanove, te ista ne odlaže i ne sprečava početak Štrajka u UKC Tuzla, kao i u Domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama na području TK.

Ovim putem još jednom obavještavamo i Vladu TK i cijenjeno stanovništvo da štrajk počinje 06.11.2017.godine, osim ako se ne prihvati naš jedini zahtjev – a to je potpisivanje Kolektivnog ugovora na Federalnom nivou od strane Vlade TK, za što postoje zakonske pretpostavke, čime bi prestali razlozi za štrajk i prevenirale se neželjene posljedice koje bi mogle proisteći iz Štrajka.

Štrajkački odbor SSDMiS

aktuelno.ba

Komentari

Komentara