Stranka za BiH TK traži donošenje novog Zakona o plaćama u F BiH i reformu javnog sektora

Menprom

Kantonalno vijeće S BiH Tuzlanskog kantona je u ponedjeljak 28.12.2015.godine održalo redovnu sjednicu u prostorijama  JU Javna biblioteka Lukavac. Na sjednici je između ostalog usvojen  program rada KV S BiH TK, Finansijski plan za 2016. godinu, te Izvještaj o radu za 2015. godinu.

Reha Centar

S obzirom da se radi o 2016. izbornoj godini jedan od zaključaka je da se u narednom periodu svakog mjeseca  sjednice KV S BiH TK održavaju po općinama po redoslijedu koji utvrdi kolegij KV S BiH TK.

Na ovoj sjednici usvojeni su sljedeći zaključci:

-S BiH će u narednom periodu raditi na očuvanju države BiH koja je tokom 2015. godine izložena bjesomučnoj kako iznutra tako I izvana precizno tempiranoj kampanji za njenu razgradnju.

-KV S BiH TK kao članica parlamentarne većine u TK podržava aktivnosti na regulisanju prava obespravljenih radnika u TK kao što su radnici: (Konjuha, Dite, Polihema, TTU, Aide I drugih preduzeća)

-S BiH u TK provodi aktivne pripreme za naredne lokalne izbore, na koje izlazi samostalno sa listama za općinska vijeća i kandidatima za načelnike općinama u TK

-Aktivno radimo na izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda na nivou FBiH i pravednijoj raspodjeli sredstava ka kantonima,  gradovima i općinama.

-Zalažemo se za donošenje novog Zakona o platama u FBiH za sve zaposlenike u organima uprave JP I JU i svih drugih korisnika sredstava budžetskog karaktera uz reformu javnog sektora.

-Uspješno je izvršena transformacija u Gradskom savjetu S BiH Tuzla gdje je izabrano novo rukovodstvo sa novim kadrovima pripadnicima mladih i žena te vrhunskim intelektualcima grada Tuzle.

-Na narednim izborima planiramo u svim općinama popraviti izborni rezlutat stabilizovati rad svih Općinskih savjeta, a u tri do pet općina očekujemo pobjede naših kandidata za načelnike općina.

10277829_1053234861393192_3896967460440329363_n

Press služba KV S BiH TK

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara