Saopćenje Gradskog odbora SBB Tuzla povodom najave ukidanja besplatnog korištenja stadiona „Tušanj“

Rental Travel

Najavu, menadžmenta  JU Gradski  stadion Tušanj, o ukidanju besplatnog korištenja stadiona za građane Tuzle, GO SBB Tuzla smatra sramotnim činom, jer isti je prikazao pozitivno finansijsko poslovanje za prethodnu godinu.

Reha Centar

Novčana sredstva Stadion dobiva  i  iz Budžeta Grada, koja su sredstva naših građana. Čemu plaćanje nečega  što je već plaćeno! Dvosatno dnevno korištenje tartan staze na stadionu od strane građana Tuzle, ne predstavlja nikakvo opterećenje, jer građanima u dvosatnom besplatnom terminu rekreacije nisu na raspolaganju niti svlačionice, niti ostala prateća infrastruktura – poručuju iz GO SBB Tuzla.

Press SBB Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara