Pravosudni organi BiH napravili niz propusta zbog kojih je Novak Đukić na slobodi

Rental Travel

Sud BiH glavni je krivac za slobodu Novaka Đukića, ovu tvrdnju izrekao je Sinan Alić predsjednik Fondacije Istina pravda pomirenje na press konferenciji koja je upriličena kako bi se javnost upoznala sa tokom istrage i sudskim procesima koji se vode u slučaju Tuzlanska kapija.

Reha Centar

Niz propusta u slučaju Novaka Đukića prema tvrdnjama Alića napravili su pravosudni organi Bosne i Hercegovine, uključujući Ustavni sud, a najviše propusta je napravljeno od strane Suda Bosne i Hercegovine

Prvo je u prvostepenom i obnovljenom postupku protiv Novaka Đukića Sud BiH propustio da utvrdi da li Đukić ima dvojno državljanstvo.

KAPIJA

Novak Đukić napušta BiH a prema informaciji Suda BiH od 9.10.2014. godine, Sud tek tada postaje svjestan činjenice da ustavne odredbe Republike Srbije ne dozvoljavaju izručivanje svojih građana.

Ni godinu nakon te konstatacije Sud BiH nije pravosuđu Republike Srbije uputio MOLBU za preuzimanje izvršenja kazne u slučaju Novaka Đukića.
Važno je naglasiti da prema odredbama Ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima kojeg su potpisale Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, inicijativu za pokretanje tog mehanizma pokreće sud preko Ministarstva pravde BiH.

KAPIJA

Prema zvaničnim podacima koje je sud dostavio Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na inicijativu zastupnika Mirsada Đonlagića , 7. jula 2015. Stoji citiramo “do dana davanja odgovora nadležni Sud nije podnio zahtjev u vezi izvršavanja kazne zatvora osuđenog Novaka Đukića u Srbiji”.
aktuelno.ba

Komentari

Komentara