Rudnik “Kreka” na cjedilu, i Šikulje žele samostalnost

Menprom

Vlada TK donijela je Zaključak da podržava Zaključak Općinskog vijeća Lukavac o pokretanju Inicijative za izdvajanje organizacione jedinice Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu iz sastava Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla i organizovanje iste kao posebnog pravnog subjekta u sastavu JP „Elektoprivreda“ BiH DD Sarajevo.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara