Rekonstrukcija Gradske ulice u Tuzli

Menprom

Danas je, gradonačelnik Jasmin Imamović u pratnji direktora Zavoda za urbanizam, Anera Čanovića, obišao gradilište na rekonstrukciji jedne od najprometnijih ulica u Tuzli. Kroz rekonstrukciju Gradske ulice tretirano je uređenje same ulice i platoa ispred Atik Behram-begove (Šarene) džamije, kao i rekonstrukcija i izgradnja prateće infrastrukture.

Reha Centar

ulica

Planirano popločanje Gradske ulice se po konceptu i materijalizaciji, sa manjim izmjenama i dopunama, nadovezuje na već započeto popločanje na spoju Gradske ulice i Trga Slobode, čime se ova dva gradska prostora spajaju u jedinstvenu pješačku cjelinu. Također, umjesto dosadašnjih kocki, bit će urađena druga popločana podloga za pješake.

ulica

U okviru radova vezanih za komunalnu infrastrukturu predviđena je izgradnja toplovoda i priključenje objekata u okruženju na gradski sistem daljinskog grijanja. Ujedno će radovima na ovoj lokaciji, biti izvršeno uređenje sistema javne rasvjete, zatim rekonstrukcija sistema fekalne kanalizacije, te izgradnja sistema oborinske kanalizacije.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara