GIK Tuzla: Saopštenje za javnost u vezi sa ostvarivanjem prava na glasanje na prijevremenim izborima za gradonačelnika Grada Tuzla putem mobilnih timova

Spread the love
Rental Travel

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava stanovnike grada Tuzle da je u toku provođenje aktivnosti evidentiranja birača za glasanje na prijevremenim izborima za gradonačelnika Grada Tuzla koji će se održati u nedjelju 05.02.2023. godine, a koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, te zbog toga neće biti u prilici lično pristupiti na biračka mjesta.

Reha Centar

U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i važećim podzakonskim aktima, gore pomenutim licima će biti omogućeno glasanje u svojim domovima putem mobilnog tima. Da bi to pravo ostvarili, gore pomenuta lica su u obavezi da se u što kraćem roku prijave savjetima mjesnih zajednica u kojima žive ili putem telefona 035/307-394. Nakon toga, Gradska izborna komisija će, u skladu sa definisanom procedurom, blagovremeno izvršiti obilazak svih lica kako bi utvrdila njihov status i u skladu s tim, potpisivanjem posebne izjave, potvrdila njihovu volju da na dan izbora glasaju u svojim domovima putem mobilnog tima. Pravo na glasanje putem mobilnog tima mogu ostvariti samo ona lica čiji podaci od strane Gradske izborne komisije Tuzla budu uneseni u posebnu aplikaciju i to u krajnjem roku kojeg određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, zbog čega je važno da se sva zainteresovana lica za ovaj vid glasanja prijave u što kraćem roku.

Gradska izborna komisija Tuzla napominje da je, u skladu sa članom 20. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“ broj: 27/22), sve ustanove koje djeluju na području Grada Tuzla, a koje u okviru svog rada i djelovanja pružaju usluge brige za stara i iznemogla lica (domovi za stara i iznemogla lica, ustanove socijalnog staranja, gerijatrijske, distrofičarske ili druge zdravstvene ustanove i tome slično), u javnom ili privatnom vlasništvu, potrebno da Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla dostave podatke za sva lica koja su vezana za ustanovu, a koja imaju pravo glasa na predstojećim prijevremenim izborima, a sve s ciljem da se istima omogući ostvarivanje pomenutog prava putem mobilnog tima. Podaci se dostavljaju direktno u sjedište Gradske izborne komisije Tuzla (ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla) u što kraćem roku.  

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA
TUZLA

Komentari

Komentara