Razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla

Spread the love
Menprom

Grad Tuzla u saradnji sa Udruženjem BOSPER započeo je realizaciju projekta korištenja sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu na poziciji Tekući grant za „Razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla“.

Reha Centar

Ukupna vrijednost projekta iznosi 45.880,00 KM kojeg finansira Grad Tuzla uz sufinansiranje Udruženja Bosper. Realizacija projekta obavljat će se u saradnji sa Udruženjima poljoprivrednika sa područja grada Tuzla (EKO-PRO“ Dragunja, “Zajedno jači“ Gornja Tuzla, „Vis“ Požarnica, „Poljoklas“ Gornji Pasci, „Farmer“ Kiseljak, OAZA Tuzla). Implementacioni period trajat će do 31.12.2016. godine, a u projektne aktivnosti planirano je uključiti 420 korisnika.

Projekat će doprinijeti očuvanju već dostignutog nivoa razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla tj. očuvanju uspostavljene proizvodnje u plastenicima, stočarstvu (proizvodnja mlijeka i mesa, svinjogojstvo i pčelarstvo), proizvodnji gljiva, te osiguranju novouspostavljenih kapaciteta u proizvodnji povrća u plastenicima, jagodičastog voća (malina) i nasada kornišona.

Dio aktivnosti odnosi se i na obezbjeđenje subvencionirane kamate na kredite za korisnike podrške u oblasti stočarstva, proizvodnji povrća u plastenicima i podizanju nasada maline kroz projekat „Razvoj održive primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla“. Aktivnosti projekta uključuju obezbjeđivanje neophodnih inputa za poljoprivrednu proizvodnju (stočna hrana, đubrivo, rasadni materijal, gnojivo, te hrana za pčele i ambalaža za gljive), te organizovanje teorijske edukacije za poljoprivrednike.

Pored toga, Grad Tuzla i Udruženje BOSPER su 06.09.2016. godine, zaključili Ugovor o načinu korištenja sredstava budžeta grada Tuzla za 2016. godinu, na poziciji tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla. Navedenim Ugovorom definisane su i aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta „Podrška uspostavljenim poljoprivrednim kapacitetima na području grada Tuzla“, očuvanjem proizvodnje povrća u plastenicima, proizvodnje mesa i mlijeka kroz proizvodnju silaža, podrška u očuvanju rasplodnog materijala krmača i nazimica u svinjogojstvu-nabavkom hrane kao i pčelarstvu-podrškom dodjele pogačica za ishranu pčela, proizvodnja gljiva-nabavkom posudica za pakovanje sa pvc folijom te podrška prikupljanja i prevoza mlijeka do otkupnih stanica.

Takođe će se izvršiti osiguranje novouspostavljenih kapaciteta povrća u plastenicima i jagodičastog voća (maline) kao i obezbjeđenje subvencioniranja kamata na kredite za korisnike iz stočarstva (nabavka visokosteonih junica), proizvodnje povrća u plastenicima i podizanju nasada maline za zainteresirane korisnike koji će biti obuhvaćeni Programom kapitalnog granta za 2016. godinu. Pored navedenog, aktivnosti projekta uključuju i organizovanje teorijskih edukacija za poljoprivrednike.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona: 035 317-030 i 035 317-040 ili e-maila: info@bosper.ba.

Projekat će doprinijeti očuvanju već dostignutog nivoa razvoja primarne poljoprivrednu proizvodnju na području grada Tuzla tj. očuvanju uspostavljene proizvodnje u plastenicima, stočarstvu (proizvodnja mlijeka i mesa, svinjogojstvo i pčelarstvo), proizvodnji gljiva, te osiguranju novouspostavljenih kapaciteta u proizvodnji povrća u plastenicima, jagodičastog voća (malina) i nasada kornišona.

Dio aktivnosti se odnosi i na obezbjeđenje subvencionirane kamate na kredite za korisnike podrške u oblasti stočarstva, proizvodnji povrća u plastenicima i podizanju nasada maline kroz projekat „Razvoj održive primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla“.
Aktivnosti projekta uključuju obezbjeđivanje neophodnih inputa za poljoprivrednu proizvodnju (stočna hrana, đubrivo, rasadni materijal, gnojivo, te hrana za pčele i ambalaža za gljive), te organizovanje teorijske edukacije za poljoprivrednike.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara