Razmatran Nacrt Prostornog plana Slivnog područja akumulacije Modrac

Spread the love
Menprom

Na danas održanoj četvrtoj sjednici Savjeta plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac dato je pozitivno mišljenje na nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine.

Reha Centar

savjet-prostornog-plana-02-14-11-2016_800x535

Ovaj dokument obuhvata ciljeve prostornog razvoja, projekciju prostornog razvoja, projekciju razvoja prostornih sistema, te odluku o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se osigurava realizacija Prostornog plana, odnosno osiguravaju uslovi za ostvarenje utvrđene vizije razvoja: akumulacija Modrac, mjesto izrazitog karaktera, visokovrijedni privredni, okolišni i turistički potencijal – srce Tuzlanskog kantona.

Nakon sjednici je konstatovano da su primjedbe, sugestije i mišljenja dati u prethodnom postupku izrade ovog planskog dokumenta, kao i primjedbe date od strane članova Savjeta i nosioca pripreme na prednacrt planskog dokumenta ugrađene u prezentirani nacrt.

Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja biće proslijeđen Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona. U daljem postupku, Skupština TK će razmatrati nacrt ovog planskog dokumenta i dati ga na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara