Projekat „Stariji brat, starija sestra“ osnažio najugroženije mališane našeg grada

Menprom

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ postalo je punopravna članica mreže „Stariji brat, starija sestra“ u septembru 2014. godine, od kada i realizuje projekat pod istoimenim nazivom. Implementacija  projekta je okončana krajem ove godine, a podrazumijevala  animiranje volontera, njihovu sveobuhvatnu obuku s ciljem adekvatne pripreme za direktne aktivnosti sa djecom, te uparivanje volontera i djece za zajedničko druženje tokom školske 2014/2015godine.

Reha Centar

Aktivnosti su realizirane u partnerskoj saradnji sa organizacijom „IPAK Mladost gradi budućnost“, te je Udruženje „Zemlja djece u BiH“ za ciljnu grupu imalo djecu koja su uključena u život i/ili rad na ulici, a koja su korisnici Dnevnog centra, dok su volonteri organizacije „IPAK“ radili sa djecom koja su iz Doma bez roditeljskog staranja.

Cilj projekta je bio socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman studenata. Time se djeci dala podrška, koju ne dobivaju u porodici, pomogla im da sklapaju normalne socijalne kontakte sa okolinom kako bi se smanjila mogućnost devijacija u svim sferama njihovog bića, a time i njihova socijalna isključenost. Druženjem sa volonterima djeca su dobila novi uvid u život van njihove porodice.

U projekat je bilo uključeno 12 djece, korisnika iz obje partnerske organizacije, u dobi između 7 i 14 godina i jednak broj volontera koji su preuzeli ulogu „starijeg brata“ ili „starije sestre“. Druženje sa djecom je reultiralo kreiranjem povjerljivog, sigurnog i podržavajućeg odnosa sa volonterom/volonterkom, koji/a za njega predstavlja pozitivan model ponašanja. Kroz prijateljski odnos, djeca su usvojila socijalno prihvatljiva ponašanja, moralne i kulturne vrijednosti, kao i životne vještine neophodne za samostalan život u zajednici. Jednom mjesečno imali su zajednička okupljanja volontera i djece, a za djecu su najviše ostala upečatljiva dva izleta svih učesnika u projektu, uključujući obje partnerske organizacije.

Djeca i volonteri na izletu na Zla i

Školskoj godini je došao kraj, pa tako i samoj realizaciji projekta. Nastavak aktivnosti na ovom polju očekuje se u septembru 2015. godine.

Elvira Kovačević,

Koordinatorica projekta „Stariji brat, starija sestra“

aktuelno.ba

Komentari

Komentara