Produženje roka za donošenje općinskih prostornih planova

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog donošenja izmjena Zakona je taj što je 31.12.2016. godine istekao rok do kojeg su općine trebale donijeti svoje prostorne planove, te zbog činjenice da od navedenog datuma, nije moguće izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje na području općina koje nisu donijela ove prostorne dokumente.

Reha Centar

Ovim izmjenama pomenuti rok je prolongiran do 31. decembra 2017. godine čime se daje još jedna mogućnost općinama da donesu svoje prostorne planove. Napominjemo da je Skupština Tuzlanskog kantona, rok utvrđen osnovnim Zakonom o prostornom uređenju i građenju za donošenje prostornih planova općina u trajanju od dvije godine, već u tri navrata produžavala, ali sve općine još uvijek nisu donijele svoje prostorne planove. Prostorni plan su donijele općine Doboj Istok, Gračanica, Živinice, Lukavac, Čelić kao i Grad Tuzla, a u fazi izrade su prostorni planovi općina Kladanj, Banovići, Srebrenik, Gradačac, Kalesija i Sapna, a postupak izrade prostornog plana je pokrenula i općina Teočak.

aktuelno.ba – Press Vlade TK

Komentari

Komentara