Održana Prva sjednica Savjeta plana područja posebnih obilježja

Spread the love
Rental Travel

U sklopu prve faze izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja, dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice organizovalo je konstituirajuću sjednicu Savjeta. Savjet plana će stručno pratiti izradu Prostornog plana a sastavljen je od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva saobraćaja, trgovine i turizma, JP „Spreča“ dd Tuzla, Univerziteta u Tuzli te predstavnika Grada Tuzla i općina Lukavac i Živinice.

Reha Centar

Ovom je prilikom IPSA Institut doo Sarajevo, nosilac izrade Prostornog plana, prezentovao do sada urađeni materijal u sklopu prve faze izrade planskog dokumenta.

Riječ je o analizi i ocjeni postojećeg stanja u prostoru, općih i posebnih ciljeva prostornog razvoja, te osnovnoj koncepciji razvoja, odnosno uređenja prostora obuhvaćenog Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Kanton. Sastanak je upriličen u cilju razmjene mišljenja o prezentovanom materijalu koji čini osnovu za okončanje dokumenta Prostorna osnova Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog  područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, čime će se završiti prva faza izrade planskog dokumenta.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi postupak izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, koji obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te sva naseljena mjesta u okruženju koja se nalaze na prostoru općina Lukavac i Živinice, te Grada Tuzla, na površini od cca 8120ha.

Odjeljenje za informisanje

 

 

Komentari

Komentara