Pripreme za nove sazive kantonalnih skupština – sastanak u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Iskustva u radu stručnih službi različitih kantonalnih skupština, priprema materijala i smjernica za poslanike i nove sazive, samo su neke od tema ovog sastanka. Predstavnici Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog i Srednjo-bosanskog kantona imat će priliku da razmijene dosadašnja iskustva i uspostave osnove buduće saradnje.

Reha Centar

Izabrana tijela posebno su važna na svim nivoima vlasti, jer predstavljaju građane, i odgovorna su za ugrađivanje viđenja i mišljenja građana u politike i usluge, stoga Misija OSCE-a u BiH  podržava unaprjeđenje njihove saradnje.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara