Pripravnički staž u 2014. godini odradilo 676 osoba

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volonterskog rada na TK-a i Informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma.

Reha Centar

Cilj je bio da se za osobama sa VSS bez radnog iskustva, koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, omogući stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim poslovima i/ili za polaganje stručnog ispita.

Zajedničkim aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Grada Tuzla i općina Tuzlanskog kantona izdvojeno je 1.517.026,92 KM, što je omogućilo da u 2014. godini pripravnički staž odradi 676 osoba.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara