Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Rental Travel

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Grada Tuzla, na posljednjoj sjednici Vijeća odlučeno je da se traži  izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kao i da se obezbijede uslovi za legalizaciju objekata saniranjem terena koji su podložni klizanju tla.

Reha Centar

Zakonom je određeno da se  legalizacija bespravno izgrađenih objekata može vršiti za objekte koji su do dana izrade satelitskog snimka započeti najkasnije do 19.07.2007. godine, ili su izgrađeni, dograđeni, rekonstruisani ili sanirani bez odobrenja za građenje, te je potrebno izvršiti izmjenu Zakona na način da se izradi novi satelitski snimak, kako bi se svim građanima omogućila legalizacija objekata.

Takođe, usvojen je i prijedlog Mirnesa Ajanovića da se u rješavanju postupaka legalizacije objekata na terenima podložnim klizanju tla, gdje su se prethodno kršila prava građana odbijanjem zahtjeva za legalizaciju – omogući i mikrosanacija lokacija uz prethodnu saglasnost geologa.

Time bi se obezbijedili uslovi za legalizaciju objekata ali i njihova zaštita, kao i susjednih objekata, na terenima gdje je potrebno izvršiti sanaciju kompletne padine, a da će se po obezbjeđenju uslova i sredstava međunarodnih donatora ili sredstava Budžeta Grada Tuzla vršiti sanacija kompletnih padina, kako bi se adekvatno zaštitila imovina građana.

 

06.03.2015.                                                                                  Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara