Predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju u posjeti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Menprom

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta juče je upriličen sastanak sa predstavnicima  Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA),  koje su predvodili gospođa Tamiko Aramata i gospodin Kazuna Koizumi.

Reha Centar

Japanska agencija za međunarodnu saradnju je razvojna agencija Vlade Japana, posvećena poboljšanju životnih uslova i razvojnih domaćih kapaciteta u zemljama u tranziciji. U Bosni i Hercegovini naročiti interes su pokazali za razvoj i napredak odgoja i obrazovanja u lokalnim školama, te sveopće poboljšanje uslova u kojima se odvija nastava za učeničku populaciju svih uzrasta, širom BiH. Vlada Japana i Vlada BiH su 2001. godine potpisali međunarodni ugovor za izgradnju 11 škola u BiH, od toga tri u Tuzlanskom kantonu i to osnovne škole Sjenjak-Tuzla, Hasan Kikić-Gradačac i Edhem Mulabdić-Gradačac. Cilj cjelokupnog projekta je bilo izgradnja (novogradnja, dodatna gradnja i obnova)  81 učionice u 11 škola, kao i radovi na održavanju nastavnih sredstava.

U martu 2014. godine predstavnici JICA-e su izvršili procjenu trenutnog stanja zgrada obuhvaćenih projektom izgradnje, te su tom prilikom izvršili procjenu trenutnog stanja objekata obuhvaćenih ovim projektom. Na osnovu izvršene procjene utvrđeno je da postoje oštećenja kao i opasnot od daljeg oštećenja od prokišnjavanja i pogoršavanja higijenskih uslova.  Predstavnici  JICA-e su ječerašnjom posjetom željeli da upoznaju predstavnike Ministarstva sa namjerom da u narednom periodu, u okviru budžeta sa kojim raspolažu, odrede prioritete u sanaciji kao i poboljšanju uslova navedenih osnovnih škola.

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Mirsada Begović je i istakla da su Japanska vlada kao i predstavnici JICA-e  uvjek dobrodošli, te izrazila zahvalnost zbog podrške koji dugi niz godina daju Tuzlanskom kantonu.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA

NAUKE, KULTURE I SPORTA TK

aktuelno.ba

Komentari

Komentara