Predstavljen časopis „Saznanja“ broj 5 i druga izdanja „Društva historičara“ Tuzla

Rental Travel

U organizaciji BZK „Preporod“ , HKD „Napredak“ i UG „Društvo historičara“ Tuzla u Američkom kutku u NUB „Derviš Sušić“ Tuzla upriličena je  promocija izdanja „Društva historičara“ Tuzla i časopisa za historiju „Saznanja“, broj 5.

Reha Centar

Na promociji su govorili prof. dr. Galib Šljivo, Esaf Lević, mr. sc. Enisa Žunić i  prof. dr. Azem Kožar.

Društvo historičara je bilo su(izdavač) više različitih historiografskih publikacija, kao i organizator i realizator više stručnih i naučnih skupova.  Cilj Društva je unapređenje historijske struke i nauke na području TK i šire. Autori priloga su dominantno domaći historičari, mada su u određenom broju, u gotovo svim sadržajima, uzeli učešća i historičari iz svih zemalja sa prostora eks jugoslavije, te iz Turske i Mađarske.

DERVIŠ SUŠIĆ

Kao stručni bibliotečki radnik mr. sc. Enisa Žunić govorila je o časopisima, njihovom historijatu i ulozi.

  • Za mene časopis ima jako važnu ulogu  kako u obrazovnom,  kulturološkim, historijskom, naučnom i istraživačkom radu  za  korisnike  svih kategorija  koje vole da se bave naučnim radom. Naime, časopis je živa materija, uvijek mu se možemo vratiti i dolaziti do novih saznanja, podataka, informacija itd. Preporučila bih da se i ovaj časopis digitalizuje jer na taj naćin ćemo omogućiti široj čitalačkoj populaciji  uvid da ovaj časopis postoji, ko su autori u časopisu  šta pišu, a i naravno čitajući članke, izvještaje sa simpozija doći će do saznanja koja su im potrebna za dalje njihovo usavršavanje, kazala je gospođa Žunić.

DERVIŠ SUŠIĆ

Prvi broj časopisa Saznanja objavljen je 2005. godine na zavidnih 408 strana. Svaki broj časopisa ima redovne teme i rubrike.

U svom obraćanju prisutnima prof. dr. Galib Šljivo kazao je da se kroz svaki broj časopisa uočava stalni kvalitet radova koji se predstavljaju društvu u cjelini, a ne samo historičarima.

  • U vrijeme kad je historijska nauka, a posebno lokalna historija, potisnuta na margini društvenog interesovanja, Društvo historičara Tuzla se tako tome odupire ovakvim sistematskim radom koji daje one rezultate koji bi sigurno izostali da se historičari ne okupljaju u svom strukovnom udruženju i na planskom radu, rekao je prof. Šljivo.

O nastanku Društva historičara TK i njihovom dosadašnjem radu i objavljenim radovima govorio je prof. dr. Azem Kožar, kao glavni i odgovorni urednik naznačenih izdanja, koji se zahvalio svim historičarima i entuzijastima na ovom, kako kaže, humanističkom poslu jer su dali svoj doprinos unapređenju historijskog znanja naše sredine.

  • Uloženi su veliki napori u izdavanje časopisa, organizacije skupova, ali nestajali su onoga trenutka kada izađe finalan proizvod u vidu časopisa, zbornika radova, knjige, kada se uspješno okonča naučni skup i sl., tako da je novi programski zadatak uvijek započinjao sa novim elanom i entuzijazmom. Imao sam sreću da sam bio okružen  entuzijastima, historičarima kojima ništa nije bilo teško da urade da bi projekat uspio, kazao je na kraju promocije prof. Kožar.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara