Osnaživanje žena sa područja Regije jezera Modrac i iz Gornje Tuzle  da budu još uspješnije u proizvodnji i promociji svojih lokalnih proizvoda  

Rental Travel

U nedjelju, 24. aprila je završen i treći, posljednji dan prvog dijela seminara o lokalnim proizvodima, na kojem je učestvovalo oko 30 žena koje se žele baviti proizvodnjom lokalnih proizvoda ili su već lokalni proizvođači.

Reha Centar

Lijepo druženje i kvalitetna edukacija kroz interaktivno učenje o kratkom lancu snabdijevanja, specifikaciji domaćih proizvoda, istraživanju zahtjeva potrošača i tržišta i mnogim drugim interesantnim temama, kao i posjeta farmi Milo selo, koja predstavlja praktični primjer rada jednog uspješnog lokalnog proizvođača, sigurno je doprinijelo osnaživanju učesnica u razmišljanju o pokretanju proizvodnje i prodaje tipičnih lokalnih proizvoda. Pored edukatora iz Tuzle, sa učesnicama su radili i edukatori iz Mađaske i Slovačke.

Drugi dio seminara će se organizirati na Zlači, 14. i 15. maja, kada će učesnice povećati svoje marketinško znanje, kroz učenje o određivanju cijena, promociji, izradi nacrta marketinga vlastitog proizvoda, a takođe raditi i na važnosti higijene hrane i sl.

Ovaj ciklus seminara od pet dana je dio aktivnosti projekta “Razvoj lokalne ekonomije u Bosni i Hercegovini na osnovu iskustava V4“, koji finasira Visegrad Fund kroz Visegrad V4 program, a pored Centra za ekologiju i energiju ga realiziraju i Magosfa fondacija za obrazovanje o okoliš i ekoturizmu iz Mađarske, Centar za ekološke aktivnosti iz Slovačke i Centar za ekološku edukaciju SEVER Horni Maršov iz Češke.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara