Poziv za učešće u javnoj raspravi u Tuzli 12.02.2016. godine

Rental Travel

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u skladu sa Zaključcima Gradskog vijeća Tuzla, broj 01-05-4145-2015/2 od 01.10.2015. godine i broj 01-05-107-2016/5 od 21.01.2016. godine, a kojim se Nacrt Saobraćajno – prostonog koncepta Grada Tuzla i Nacrt Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na području grada Tuzla upućuje na javnu raspravu, pozivaju se sva fizička i pravna lica, kao i drugi zainteresovani subjekti sa područja grada Tuzla da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati u Tuzli 12.02.2016. godine (petak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama kina Kaleidoskop, ulica Kazan mahala br. 2.

Reha Centar

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, u pismenoj formi sa obrazloženjem, učesnici javne rasprave mogu dostaviti na samoj javnoj raspravi ili gradskoj Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, najkasnije do 05.03.2016. godine, putem pisarnice Grada Tuzle, administrativna zgrada Grada Tuzle, Ulica ZAVNOBiH-a br. 11.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara