Povratnici imaju pravo na zdravstveno osiguranje u TK

Rental Travel

Unatoč informaciji koju je prije nekoliko dana objavila medijska kuća Al Jazeera Balkans, a prenijeli mnogi portali sa područja našeg kantona, da su povratnici na područje Republike Srpske izgubili mogućnost primarne zdravstvene zaštite u Tuzli, obavještavamo sve građane, a posebno povratnike, da i dalje svoje pravo na zdravstvene usluge primarne zdravtvene zaštite mogu ostvarivati na području Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Ovo pravo im je za 2015. godinu utvrđeno Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU Dom zdravlja na području Tuzlanskog kantona, donesenom 20.01.2015.godine.

Da bi ostvarili pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu povratnici su se obavezni javiti u Poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koja je najbliža njegovom mjestu prebivališta u Republici Srpskoj i dostaviti:

  1. dokaz da je prije povratka u mjesto prebivališta u Republici Srpskoj imao status raseljenog lica saglasno Zakonu o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine,
  2. fotokopiju lične karte izdatu u općini prebivališta u Republici Srpskoj za sebe i punoljetne članove uže porodice odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove uže porodice i
  3. izjavu u kojoj će zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa (domovi zdravlja) ostvarivati primarnu zdravstvenu zaštitu.

Na osnovu priložene dokumentacije nadležna Poslovnica zdravstvenog osiguranja izdaje Uvjerenje o korištenju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu za navedenu kategoriju lica i na osnovu izdatog Uvjerenja osigurnik ostvaruje zdravstvenu zaštitu nivoa doma zdravlja za koji se opredjelio.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara