Povrat na ustav Republike BiH je jedini put do demokratske BiH

Spread the love
Rental Travel

Povrat na ustav Republike BiH je jedini put do demokratske BiH za koji se ne treba traziti saglasnost Republike Srspke. Povratkom na ustav Repubike BiH, Republika Srpska postaje ilegalna, a teritorije pod njenom kontrolom po medjunarodnim zakonima postaju okupirane teritorije Republike BiH.

Reha Centar

Legalno pravo na povrat na ustav Republike BiH se zasniva na pravosnaznoj Presudi Internacionalnog suda pravde i zakonito pravo na RESTITUTIO IN INTEGRUM (vracanje u originalno stanje) utemeljeno na imperativnim normama Internacionalnog prava JUS COGENS.

Da potsjetimo, Internacionalni sud pravde je 26. februara 2007. godine svojom pravosnažnom presudom u slucaju Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore presudio: „Da je Srbija prekršila obavezu da sprijeci genocid na što je bila obavezna na osnovu Konvencije o sprecavanju i kažnjavanju zlocina genocida, koji se odnosi na genocid pocinjen u Srebrenici u julu 1995. godine.”  Sud je utvrdio da su genocid pocinile vlasti i institucije „Republike Srpske”, posebno Vojska (VRS) i Policija (MUP) „Republike Srpske” i da je Srbija imala obavezu da sprijeci genocid. Podnošenje tužbe za genocid 1993. godine prethodi svim naknadnim ustavnim i pravnim aranzmanima za državu Bosnu i Hercegovinu.  Presuda Internacionalnog suda pravde je nadredjena svim ustavnim aranzmanima koji se danas nude žrtvama agresije i genocida ukljucujuci i Aneks IV Dejtonskog sporazuma.

Ustav Republike Bosne i Hercegovine je jedini pravni dokument na osnovu kojeg je priznata nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Bosne i Hercegovine je ukinuo komunizam i obezbjedio odrzavanje slobodnih visepartijskih izbora u Bosni i Hercegovini u 1990. godini i obezbjedio je odrzavanje slobodnog referenduma za nezavisnot u 1992. godini. Pod ovim ustavom, Republika Bosna i Hercegovina je postala clanica UN-a. Ustav Republike Bosne i Hercegovine obezbjedjuje da je svaki gradjanin suveren na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na etnicku i vjersku pripadnost.

Na blogu Al Jazeera English, Camela O’Rama kaze za revoluciju u Ukraini: “ Ustav Sjedinjenih Americkih Drzava stiti pravo gradjana na pobunu i pravo da se oruzano organizuju. Prema tome, SAD nece intervenisati u Ukraini [zbog oruzane pobune gradjana]”.

Na osnovu clana 154 Ustava Republike BiH, gradjani ne samo da imaju pravo nego i obavezu da brane slobodu, nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i cjelokupnost  i ustavno uredjenje Republike BiH. Prema tome, legalno je rusiti Daytonski ustav,  legalno je rusiti daytonski politicki sistem i legalno je rusiti daytonske institucije koje su nametnute zrtvama genocida kao rezultat agresije i genocida. Rusiti Daytonski ustav, daytonsko uredjenje BiH, daytonski politicki sistem i njegove institucije nije samo pravo nego i obaveza gradjana BiH.

Clan 154. Ustava Republike Bosne i Hercegovine: “Neprikosnoveno je i neotudjivo pravo i dužnost gradjana, naroda Bosne i Hercegovine i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive da štite i brane slobodu, nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i cjelokupnost i Ustavom utvrdjeno uredjenje Republike”.

Na osnovu clana 155 Ustava Republike BiH, niko nema pravo da prizna i prihvati rezultate okupacije, agresije i genocida. Pobuna protov institucija daytonske BiH je legalna, a oni koji brane institucije daytonske BiH su ilegalni.

Clan 155. Ustava Republike Bosne i Hercegovine: “Niko nema pravo da prizna ili potpiše kapitulaciju, niti da prihvati ili prizna okupaciju Republike Bosne i Hercegovine ili pojedinog njenog dijela. Niko nema pravo da sprijeci gradjane Republike Bosne i Hercegovine da se bore protiv neprijatelja koji je napao Republiku. Takvi akti su protuustavni i kažnjavaju se kao izdaja Republike. Izdaja Republike je najteži zlocin prema narodu i kažnjava se kao teško krivicno djelo”.

Naravno, gradjani BiH mogu prihvatiti da zive mirno pod ponizavajucim genocidnim zakonima Daytonske BiH, ali niko nemaju pravo, pa niti zrtve genocida, da optuzuju svijet zbog ponizavajuceg zivota u genocidnoj Daytonskoj BiH dok se ne pobune protiv zlocinackih institucija.

Bolje grob nego rob.

Komentari

Komentara

Posted In: