Potpisani ugovori o dodjeli sredstava za zaštitu okolice

Menprom

Ugovore o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okolice, danas su sa ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdanom Karadžinom potpisali predstavnici općina Tuzlanskog kantona. Radi se o sredstvima koja se prikupljaju iz posebnih naknada prilikom registracije vozila na području našeg kantona, a raspodjela je vršena srazmjerno odnosno broju vozila po pojedinim općinama.

Reha Centar

„Danas smo potpisali ugovore u ukupnoj vrijednosti od oko 907.000 KM. Nažalost danas smo potpisali ugovore sa 10 općina Tuzlanskog kantona jer tri općine još uvijek nisu opravdale sredstva koja su dobila prošle godine. Prema informacijama koje smo jutros dobili, i te procedure će uskoro biti okončane tako da ćemo u narednom periodu donijeti odluke i potpisati ugovore i sa preostale tri općine“ istakao je ministar Karadžin.

Općini Doboj Istok za projekte iz oblasti zaštite okolice odobreno je 46.640,54 KM. Ova općina kandidovala je šest projekata iz oblasti zaštite okolice. Radi se o projektima čišćenja i profiliranja kanala, uređenja zelene površine, zamjene sijalica ulične rasvjete, čišćenja divljih deponija na području Općine, te čišćenja putnog pojasa. Općina Kalesija je za projekte koji se tiču interventne sanacije privremene deponije Prijemet – Vis Kalesija i uređenja izletišta Pješavica dobila 123.148,89 KM. Za finansiranje druge faze projekta “Sanacija, rekultivacija i modernizacija pješačke staze Aleja kestenova u Gradačcu”, Općina Gradačac je potpisala ugovor u vrijednosti 168.619,25 KM.

Općini Teočak odobrena je isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Izrada projekta reciklažnog dvorišta” u iznosu od 9.479,04 KM.

„Općina Teočak sada svoj komunalni otpad odvozi i odlaže na eko – deponiju u Bijeljinu. Ovim projektom mi smo započeli aktivnosti i idemo u postupak izrade projektne dokumentacije, a u perspektivi je izgradnja reciklažnog dvorišta što, u konačnici, za cilj ima pojednostavljivanje i pojeftinjenje komunalnih usluga za građane Teočaka“ istakao je načelnik Tajib Muminović.

Za finansiranje projekta “Poboljšanje usluge i postepeno proširenje pokrivenosti prikupljanja i odvoza otpada sa teritorije općine Sapna”, ovoj općini je odobreno 22.735,18 KM. Općina Živinica je potpisala ugovore za pet projekata, među kojima su izrada glavnog kanalizacionog voda-kolektora, kanalizaciona mreža, čišćenje putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva, izgradnja kolektora fekalne kanalizacije i sadnja drvoreda. Ukupna vrijednost ugovora je 233.035,59 KM.

zaštita okolice

 

Općina Čelić je potpisala Ugovor za finansiranje projekta “Uređenje izletišta u Mjesnoj zajednici Nahvioci na lokalitetu Luka – Joha” u iznosu od 28.402,50 KM. Općina Lukavac je za projekte iz oblasti zaštite okolice potpisala ugovore u ukupnom iznosu od 89.620,02 KM. Sredstva su namijenjena za povećanje energijske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji i odvodnju oborinskih voda sa brda Doležal i brda na području Bistarca te izgradnju dijela oborinskog kanala.

Općini Kladanj odobren je iznos od 43.575,76 KM za finansiranje projekta “Uređenje desne obale rijeke Drinjače pored zanatskog centra u centru Kladnja – II faza”, a za finansiranje projekta “Nabavka kamiona za skupljanje otpada”, općini Banovići je odobreno 140.572,79 KM.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara