Poslovni prostor u TC Sjenjak ponovno otvara vrata osiguranicima Grada Tuzla

Spread the love
Menprom

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 24.01.2024. godine ponovno na raspolaganje građanima stavlja poslovni prostor u TC Sjenjak.
Osigurana lica sa područja Grada Tuzla ovdje će moći podnositi zahtjeve za izdavanje elektronskih legitimacija (e-Legitimacija).
Preuzimanje legitimacija u TC Sjenjak će biti moguće samo za lica koja tek stupaju u osiguranje, odnosno novorođenčad.

Reha Centar

Preuzimanje svih ostalih e-Legitimacija i dalje će se vršiti u poslovnici zdravstvenog osiguranja Tuzla.

Osigurana lica i dalje mogu podnositi zahtjeve za elektronske legitimacije i u poslovnici Tuzla u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Pored podnošenja zahtjeva za izdavanje e-Legitimacija, osigurana lica će u prostoru TC Sjenjak moći ostvariti pravo i na dio drugih usluga, kako slijedi:

– podnijeti zahtjev za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja,
– podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju,
– podnijeti zahtjev za povrat sredstava za nabavku ortopedskih i drugih pomagala,
– izvršiti provjeru statusa osiguranja,
– izvršiti produženje trajanja osiguranja,
– dostavljati školske potvrde kao dokaz osiguranja,
– mogućnost ostalih provjera i evidencije podataka.

Novom lokacijom nastojimo građanima omogućiti bolji i brži pristup uslugama, ali i da se rastereti poslovnica Tuzla koja djeluje u sjedištu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara