Parafirani kolektivni ugovori za oblasti obrazovanja i državne službe u Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Menprom

Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnici granskih sindikata parafirali su danas granske kolektivne ugovore za oblasti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i državne službe Tuzlanskog kantona. Ovim činom uspješno je okončan proces kolektivnog pregovaranja za ove oblasti, a konačnu saglasnost na tekst ugovora na narednoj sjednici dat će Vlada Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

U konstruktivnom dijalogu sa sindikatima Vlada je pokazala socijalnu osjetljivost prema najugroženijim kategorijama uposlenika, te je utvrđeno da se najniža plaća uposlenicima u ovim oblastima poveća sa trenutnih 380,25 KM na 406,56 KM, što je usklađeno i sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora. Ovim ugovorima nije umanjen obim stečenih prava, a time je i otpremnina pri odlasku u penziju predviđena u iznosu od 6 prosječnih plaća u FBiH ili 6 isplaćenih plaća ukoliko je ta opcija povoljnija po uposlenika. U vezi sa ovim pitanjem, na jednom od sastanaka predsjednik sindikata državnih službenika FBiH Salih Kruščica se zahvalio Vladi TK na razumijevanju i socijalnoj osjetljivosti prema kategorijama uposlenika koji završavaju svoj radni vijek, ističući da Tuzlanski kanton prednjači sa visinom ove naknade u odnosu na sve druge kantone u Federaciji.

Bitno je istaći da su postignutim dogovorom zadovoljni i predstavnici Vlade i sindikata.

Kako Vlada Tuzlanskog kantona ne bi nametala finansijske obaveze jedinicama lokalne samouprave, tekst ugovora za oblast državne službe će biti upućen svim općinama i Gradu Tuzla na davanje saglasnosti.

Vlada TK – aktuelno.ba

Komentari

Komentara