Osigurana sredstva za projekat psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju

Spread the love
Rental Travel

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je danas Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima sa Udruženjem građana „Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju „Mali svijet“ iz Lukavca.
Predmet ugovora su sredstva u iznosu od 500.000 KM, predviđena Programom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Vlade Tuzlanskog kantona, a Udruženju će biti uplaćena u 12 jednakih tranši.
Sredstva su namijenjena za realizaciju ovogodišnjeg projekta pružanja psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju kroz savremene pristupe kojim će se omogućiti djeci sa razvojnim teškoćama da ostvare puni potencijal u ranom periodu života, od 1,5 godine do 6 godina starosti.
Projektom će biti obuhvaćeno 200 korisnika kroz razne terapijske tehnike i tretmane, a za 12 mjeseci je planirano da se odradi ukupno 42.336 individualnih tretmana.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara