500,000 KM za savremene pristupe psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju 

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala i saglasnost na Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za sufinansiranje rada Centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet Bistarac Donji bb Lukavac. Ovaj program odnosi se na raspodjelu predviđenih 500,000 KM namijenjenih za realizaciju pružanja psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju kroz savremene pristupe kojim će se omogućiti djeci sa razvojnim teškoćama da ostvare puni potencijal u ranom periodu života od 1,5 – 6 godina starosti. Projektom će biti obuhvaćeno 200 korisnika, gdje će se za 12 mjeseci odraditi 42.336 individaulnih tretmana kroz razne terapijske tehnike i tretmane.

Reha Centar

aktuelno.ba 

Komentari

Komentara