Obavezni program pedagoškog odgoja i obrazovanja od naredne školske godine

Spread the love
Menprom

Stanje objekata i rad predškolskih ustanova nakon elementarnih nepogoda, te implementacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja bile su teme današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda TK sa direktorima predškolskih ustanova i predstavnicima općinskih službi za društvene djelatnosti sa područja Tuzlanskog kantona.bavezni pedagoški odgoj

Reha Centar

Zaključeno je da implementacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja, utvrđena Zakonom o predškolskom odoju i obrazovanju, otpočne od prvog septembra, odnodno nastupajuće pedagoške 2014/15. godine.

Aktiv direktora predškolskih ustanova će u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Pedagoškim zavodom TK UNICEF-u predložiti predškolske ustanove kojim prioritetno treba donirati određena sredstva i opremu potrebnu za implementaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu.

Također, sugerisano je i da se na nekom od narednih redovnih sastanaka sa načelnicima općina sa područja našeg kantona na dnevni red sastanka pokuša uvrstiti i pitanje finansiranja Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja,

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara