Od ukupno skoro 8 miliona, za kapitalne investicije u obrazovanju skoro 6 miliona KM

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj sjednici sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim programom, za kapitalne projekte i investicije predviđeno je ukupno 7.936.102 KM, od čega se skoro 6 miliona KM (5.943.012 KM) odnosi na projekte u oblasti obrazovanja, 835.100 KM za projekte u oblasti pravosuđa, a preostali iznos planiran je za realizaciju ulaganja i nabavku opreme u drugim kantonalnim institucijama i ustanovama.
Kada je i pitanju oblast obrazovanja, značajan iznos sredstava planiran je za rekonstrukcije i obnove sportskih poligona, te izgradnju, rekonstrukcije i uređenje fiskulturnih sala u školama. Između ostalog planirano je 313.700 KM za prvu fazu izgradnje fiskulturne sale sa pomoćnim prostorijama i učionicama OŠ Hasan Kikić u Gradačcu, 300.000 KM za izgradnju sportskog objekta „Balon Hala“ u MSŠ Živinice, skoro 140.000 KM za nastavak izgradnje fiskulturne sale u OŠ Kalesija, 115.000 KM za rekonstrukciju školskog poligona i platoa OŠ Prokosovići u Lukavcu, 86.400 KM za rekonstrukciju i postavljanje poliesterske sportske podloge na poligonu OŠ Brčanska Malta u Tuzli, 71.230 KM za rekonstrukciju krova na fiskulturnoj sali OŠ Dr. Safet-beg Bašagić u Gradačcu, 55.500 KM za rekonstrukciju školskog poligona OŠ Solina u Tuzli, 54.100 KM za sanaciju platoa ispred OŠ Slavinovići u Tuzli, 52.000 za rekonstrukciju podne obloge u fiskulturnoj sali u OŠ Kiseljak u Tuzli, 51.400 KM za izgradnju sportskog poligona u dvorištu PŠ Vitinica OŠ Sapna, 34.000KM za rekonstrukciju podova u fiskulturnoj sali Druge osnovne škole u Gračanici, kao i 28.500 KM za iste namjene u OŠ Gnojnica u Lukavcu, 33.000 KM za zamjenu stolarije i termoizolacije u fiskulturnoj Sali OŠ Rapatnica u Srebreniku, 30.700 KM za sanaciju krova fiskulturne sale OŠ Seona u Banovićima, 27.000 KM za rekonstrukciju podova u fiskulturnoj Sali JU OŠ Džakule u Gračanici i drugo.
Također značajni iznosi usmjereni su u rekonstrukcije krovova školskih objekata, mokrih čvorova i sistema zagrijavanja u školskim objektima, od čega se mogu izdvojiti 162.700 KM za rekonstrukciju krova Gimnazije Mustafa Kamarić u Gračanici i 105.400 KM za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ Miladije u Tuzli.
Od ukupno 835.100 KM, koliko su planirane kapitalne investicije u oblasti pravosuđa, mogu se izdvojiti 100.000 KM za dogradnju drugog sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku, skoro 120.000 KM za nabavku opreme za sigurne sobe u sudovima, te značajna sredstva za nabavku druge opreme u pravosudnim ustanovama.
Osim navedenog Programom su obuhvaćene i investicije u drugim kantonalnim ustanovama i institucijama, a treba napomenuti da je od ukupnog iznosa Vlada već ranije usmjerila nešto više od 1,5 miliona KM (1.558.537 KM) za realizaciju aktivnosti koje su već započete. Tako je 1.106.937 KM već usmjereno za neophodne naknade za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli, 245.100 KM za pripremne aktivnosti za izgradnju objekta Općinskog suda u Lukavcu, 178.500 KM za pripremne aktivnosti za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju zgrade Vlade TK u Tuzli, 28.000 za Elaborat – stručno mišljenje o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara