NovI sistem raspodjele finansijskih sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja boračke populacije

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Ministarstvo za boračka pitanja je i u 2015. godini strateški opredijeljeno na zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica kroz podršku u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, stipendiranju i kreiranju uslova za obavljanje pripravničkog/volonterskog staža. Osiguranje zdravstvene zaštite je pravo koje je od ključne važnosti za branioce i članove njihovih porodica, te će se navedenom pravu i njegovoj kontinuiranoj primjeni posvetiti puna pažnja i u 2015. godini, obzirom da se radi o posebno osjetljivim kategorijama stanovništva kojima je zdravstvena zaštita od posebne važnosti (ratni vojni invalidi, demobilisani branioci i članovi šehida-poginulih boraca).

Zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, podrazumijeva obezbjeđenje namjenskih sredstava za finansiranje programa koji ima za cilj radno angažovanje i smanjenje nezaposlenosti istih. U cilju ostvarivanja navedene mjere, pristupiće se donošenju programa o rasporedu sredstava za dodjelu sredstava u svrhu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica.

Kontinuirana podrška stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica, podrazumijevat će uspostavljanje novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva, kao i uspostavljanje novog načina pružanja pomoći u stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica.

U cilju ostvarivanja navedene mjere, pristupiće se donošenju odgovarajućih podzakonskih akata kao i odgovarajućih programa o rasporedu sredstava za 2015. godinu. Stipendiranje studenata i učenika pripadnika branilačke populacije, aktivnost je koja kontinuirano traje duži niz godina i sa kojom će se nastaviti u 2015. godini, kroz obezbjeđenje namjenskih sredstava. Također će se pristupiti donošenju posebnog programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica.

Odjeljenje za informisanje

aktuelno.ba

Komentari

Komentara