Najava četvrte po redu Vjersko – kulturne manifestacije “Dovište Orlić – Pašin put”

Menprom

Na brdu Orlić koje se nalazi između Osmaka i Zvornika 29. avgusta ove godine će biti održana četvrta po redu Vjersko – kulturna manifestacija “Dovište Orlić – Pašin put”

Reha Centar

Radi se o jednoj od najvećih manifestacija koju organizuju povratnici u Zvornik i Osmake, zajedno sa predstavnicima Islamske zajednice i Preporoda iz Kalesije i Sapne. Za predsjednika ovogodišnje manifestacije je izabran Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Ramić je izjavio da obnova dovišta i putne komunikacije ima veliki značaj za ovaj dio naše zemlje, a posebno bošnjačke povratnike.

-Važno je naglasiti nekoliko elemenata. Prvo je obnova dovišta koje su zabranili komunisti. Želimo da poručimo da nismo zaboravili ovakva mjesta i našu tradiciju. Drugo je pristup parcelama, šumama i imanjima koji se rješava izgradnjom puteva do dovišta. Zatim, tu je i povezivanje povratničkih naselja iz opština Osmaci i Zvornik. Također, tu prolazi i trasa Marša mira i obnovom dovišta će se sačuvati i sjećanje na genocid iz jula 1995. godine, kazao je ministar Ramić.

“Dovište Orlić – Pašin put”

On je podsjetio da je Ministarstvo na čijem se čelu nalazi, u saradnji sa opštinom Osmaci i Oružanim snagama BiH, pomoglo da se urade putevi od naselja Hajvazi i Mahala do dovišta, ali i iz drugih pravaca.

-Iduće godine planiramo da se na Orliću uradi musala, te da se putevi još bolje urade. Nadamo se da će to mjesto biti aktivno tokom cijele godine zbog poljoprivrednog zemljišta, ali i da će služiti kao izletište, te da će imati sportski i rekreativni karakter, poručio je Ramić.

“Dovište Orlić – Pašin put”

Program ovogodišnje manifestacije će započeti u petak 28. avgusta, kada će na lokalitetu dovišta biti organizovano druženje učesnika. Dan poslije, bit će organizovan doček kolona sa barjacima na Pašinom putu, nakon čega će uslijediti vjerski program sa učenjem dova. Potom, bit će upriličen kulturno – umjetnički program, te sportska takmičenja i narodne igre.

Ovo dovište, prema riječuima članova Organizacionog odbora, ima višestruk značaj za povratnike, ali i druga mjesta iz Federacije koja gravitiraju Orliću.

Dževad Tosunbegović, jedan od organizatora manifestacije, kazao je da prema usmenom narodnom predanju tradicija održavanja dovišta na širem području Orlića dopire duboko u prošlost, a po nekim predanjima sve do doba čuvenog Ajvaz-dede.

-Održavanje dove na ovom području zabranjeno je prije nekih 65 godina od tadašnjih vlasti, a inicijativom grupe entuzijasta iz ovog kraja i uz podršku čelnih ljudi Medžlisa Islamske zajednice Kalesija i Zvornik manifestacija dovišta obnovljena je 2012. godine. Posebnu dimenziju ovoj manifestaciji daje činjenica o značaju šireg područja Orlića sa aspekta stradanja Bošnjaka Podrinja u periodu agresije. Svi putevi stradanja i spasa prognanih iz enklava Kamenice, Konjević Polja, Cerske i Srebrenice vodili su pored ovog lokaliteta, kazao je Tosunbegović.

“Dovište Orlić – Pašin put”

Kolona sa učesnicima Marša mira od Nezuka do Potočara prolazi upravo pored dovišta na Orliću, a ovaj lokalitet je bio put spasa za mnoge Srebreničane u julu 1995. godine. Nedaleko od ovog lokaliteta, na Crnom vrhu, pronađena je i najveća masovna grobnica u BiH.

-Ovaj lokalitet ima višestruk značaj jer se sa Orlića pruža impozantan pogled na brojna zvornička, sapanjska, kalesijska i osmačka naselja, na Podrinje, Srbiju, ali i na dolinu Spreče i masiv Majevice. Dovište oživljava nekadašnji Pašin put iz osmanskog perioda koji je povezivao Zvornik i Tuzlu. Ovom lokalitetu gravitiraju naselja gdje je vjerovatno ostvaren i najveći povratak u našoj zemlji, kazao je Tosunbegović.

Organizatori ove manifestacije su kalesijski i zvornički medžlisi, općinska društva Preporoda u Zvorniku, Osmacima, Kalesiji i Sapni, te predstavnici općina, mjesnih zajednica i džemata koji gravitiraju dovištu.

Organizacioni odbor

aktuelno.ba

 

,

 

Komentari

Komentara

Posted In: