Mirnes Ajanović: Nove prevare žiranata

Spread the love
Menprom

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović na press konferenciji prezentirao je dokaze o novim prevarama žiranata, na način da se nakon otplaćenog kredita za koji su žiranti bili garant, stare mjenice i ugovori o otplaćenom kreditu – bez znanja žiranata upotrebljavaju za davanje novih kredita. Nakon što korisnik kredita ne isplati taj novi kredit podnose se tužbe protiv građana koji nisu ni znali da je kredit podignut, te se građani izlažu izrazito visokom stresu.

Reha Centar

Dokaz nemoralnog djelovanja banaka je sudski postupak koji je pokrenula Nova banka pred Opštinskim sudom u Tuzli, u kojem i pored nespornih činjenica da je kredit za koji je žirant garantovao u cijelosti vraćen – banka zahtijeva da sud obaveže tog žiranta na otplatu novog kredita, navodeći da banka ima pravo uzeti staru mjenicu i upotrijebiti je kada god hoće za podizanje novog kredita, bez znanja građanina koji je bio žirant za kredit koji je u cijelosti otplaćen.

Na ovaj način svi građani koji bili žiranti za kredite koji su otplaćeni, ili u konkretnom slučaju prije više od deset godina, po naprijed naznačenoj nemoralnoj namjeri Nove banke – mogu biti žrtve podizanja novog kredita za koji i ne znaju. Neophodno je da se sudskom praksom odbijanja ovakvih bezobraznih tužbenih zahtjeva uz obavezivanje banke na plaćanje svih troškova – spriječe nemoralne banke u novom iživljavanju nad žirantima, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Press BOSS-a

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara