Konstruktivan dijalog premijera Gutića i gradonačelnika Imamovića

Spread the love
Menprom

Zajednički nastup gradske i kantonalne vlasti u cilju zaštite lokalnih interesa, definiranje odnosa i način upravljanja u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ i Narodnom pozorištu u Tuzli, zbrinjavanje šljake iz Termoelektrane Tuzla, kao i zakonska regulativa u oblasti aerozagađenja bile su teme konstruktivnog radnog sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, koje su predvodili premijer Bego Gutić i gradonačelnik Jasmin Imamović.

Reha Centar

Kada je u pitanju donošenje zakona i podzakonskih akata na federalnom i državnom nivou, a koji direktno ili indirektno utiču na prihode Tuzlanskog kantona, te Grada Tuzle i općina u Tuzlanskom kantonu premijer Gutić i gradonačelnik Imamović su se složili da je neophodno utvrditi zajedničku strategiju djelovanja prema višim nivoima vlasti, bez obzira na stranačku pripadnost, a sve s ciljem osiguranja kvalitetnijih uslova za razvoj Kantona i svih lokalnih zajednica u regiji.

„Trenutnim prijedlogom Zakona o porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine direktno bi se oštetili budžeti gradske uprave Grada Tuzle, svih općina u Tuzlanskom kantonu, te Tuzlanskog kantona. Također tu je i već poznata priča o Zakonu o raspodjeli javnih prihoda i Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, te nam tu potreban zajednički i koordiniran nastup prema višim nivoima vlasti“ rekao je premijer Gutić.

Tokom sastanka premijer Gutić je prezentirao plan izrade kantonalnog zakonskog rješenja, kojim bi se kreirao alat za kontrolu indivudualnih ložišta kao jednih od najvećih aero zagađivača ovog kraja u zimskom periodu, te pozvao gradsku upravu da, obzirom na značaj ove problematike za Tuzlu, uzme učešće u javnoj raspravi po ovom pitanju.

Razgovaralo se i o ideji zbrinjavanja šljake iz Termoelektrane Tuzla u napuštenim jamama Rudnika soli u Tušnju.

„Ovim projektom mogli bi smo dodatno osigurati stabilnost terena u Tuzli. Vlada će sigurno dati doprinos realizaciji ovog projekta“ rekao je premijer Gutić i dodao da će se, imajući u vidu dugoročni značaj ovog projekta, te benefite koje bio on mogao da poluči po Tuzlu, Rudnik soli, ali i Termoelektranu, u narednim danima upriličiti sastanak svih relevantnih aktera kako bi se krenulo u izradu elaborata o mogućnosti realizacije projekta.

„Radi se o projektu koji donosi dobrobit za sve. Rješava se pitanje apsolutne sigurnosti jame i prostora oko jame. Termoelektrana bi dobila mjesto za odlaganje šljake u naredne tri godine, a i rješavamo se problema površinskih šljačišta. Istovremeno bi se slana voda, koja bi se ispumpavala, mogla koristiti ili u hemijskoj industriji ili za posipanje cesta“ rekao je gradonačelnik Imamović.

Tokom sastanka dogovoren je i način upravljanja i način izbora upravljačkih struktura u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ i Narodnom pozorištu u Tuzli, u kojima Grad Tuzla i Tuzlanski kanton imaju podijeljena osnivačka prava.

Na kraju sastanka Gradonačelnik Imamović je detaljnije prezentirao inicijativu za izmjene ustava Federacije BiH i njeno racionalnije unutrašnje administrativno uređenje.

Premijer je pohvalio ovu ideju, koja u konačnom cilju ima ekonomsko jačanje cijele Federacije Bosne i Hercegovine, ali istakao i da je za realizaciju te ideje neophodno osigurati konsenzus svih etničkih grupa i Federaciji.

„Racionalizacija unutrašnjeg uređenja Federacije je neminovnost, ali je u prvom koraku, prije ukidanja, neophodno ići prema racionalizaciji broja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine“ rekao je premijer Gutić.

Gradonačelnik Imamović je današnji sastanak okakarterisao dobrim i konstruktivnim gdje se dogovorio i nastavak budućeg kontinuiranog dijaloga između Grada i Kantona.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara