Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine TK održala prvu sjednicu

Spread the love
Menprom

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona konstituisana je 7.10.2019. godine kada je održala i svoju prvu sjednicu.

Reha Centar

Na samom početku rada istaknuto je opredjeljenje svih članova Komisije da ovo skupštinsko tijelo odgovori postavljenim zadacima, da se aktivnim djelovanjem da u odlučnu borbu protiv korupcije, te da transparentnim načinom rada vrati povjerenje građana u institucije Tuzlanskog kantona.

U cilju uspostavljanja međusobne saradnje i preduzimanja potrebnih aktivnosti u okviru borbe protiv korupcije, održani su sastanci sa Dževadom Kormanom, direktorom Uprave policije MUP-a TK i sa Damirom Muhedinovićem, načelnikom Regionalnog ureda SIPA-e u Tuzli.

Komisija je održala dvije sjednice na kojima je pored Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, razmatrano 18 predstavki građana. Po svakoj predstavci reagovano je prema relevantnim organima, ustanovama i institucijama u cilju prikupljanja dodatnih informacija,  te će  nakon dobijanja traženih informacija, Komisija iste razmatrati i donositi svoj stav u pogledu preduzimanja daljih radnji i aktivnosti u cilju sprečavanja koruptivnog djelovanja.

Komisija će u nastavku svog angažmana, aktivno raditi na sprečavanju i otkrivanju koruptivnih djela na području Tuzlanskog kantona, te u smislu stoji na raspolaganju građanima i poziva ih da se odlučnije i aktivnije i sami bore protiv ove degenerativne društvene pojave i prijavljuju korupciju nadležnim organima.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara