Kolegij gradonačelnika o uvjetima i postupku povjeravanja poslova javnog prijevoza na području grada Tuzla

Menprom

Na jučer održanoj sjednici Kolegija gradonačelnika Grada Tuzla, u funkciji pripreme materijala za januarsku sjednicu Gradskog vijeća, između ostalih tačaka Dnevnog reda, razmatrane su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog pravobranilaštva Tuzla, te Odluka o izmjenama odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Tuzla, u kojoj se predlaže, da ulica od Džindićke džamije do UKC-a, uključujući sve klinike, nosi ime prof. dr. Ibro Pašić.

Reha Centar

Razmatran je i Nacrt odluke o uvjetima i postupku povjeravanja poslova javnog prijevoza na području grada Tuzla, kao i Nacrt zaključka vezano za samoinicijativnu ponudu (prijedlog) privrednog društva „Uni Bristol“ d.o.o. za građevinarstvo, investicije, promet i usluge Tuzla, za zaključivanje ugovora o koncesiji za ekploataciju slane (djelimično zasoljene) podzemne vode, iz vlastitog bunara B-1, koji se nalazi u neposrednoj blizini stambeno-poslovnog objekta „Mellain“ u Tuzli.

Na jučerašnjoj sjednici Kolegija razmatran je i Nacrt odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom (JP BIT Centar d.o.o. Tuzla).

Pošto je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na osnovu javnog nadmetanja, za gradnju hotela na Trgu Slobode, a u produžetku zgrade Privredne komore donesena, i o ova odluka će se naći na Dnevnom redu naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Osim toga Gradskom vijeću je upućena Informacija o Direkciji za izgradnju d.o.o. Tuzla, zatim Informacija o realizaciji programa rada Gradskog vijeća u 2015. godini, te Informacija o realiziranim projektima i poticaju razvoja turizma.

Tokom predstojeće sjednice, Gradskom vijeću Tuzle će biti predložene i Preporuke za prevenciju i suzbijanje nasilja nad i među djecom, u osnovnim i srednjim školama u Tuzli. Gradsko vijeće će razmotriti i Informaciju o čišćenju snijega, jer je gradonačelnik konstatovao da reakcija „JKP Komunalac“ na prvi snijeg nije bila blagovremena i dovoljno efikasna.

Jučer je u 15:00 sati održan i kolegij Gradskog vijeća Tuzla, gdje je prihvaćen Dnevni red, među kojima su i gore navedene tačke, a na kojem je odlučeno da se naredna sjednica Gradskog vijeća održi 20. januara u 09:30 sati.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara