Izmjenama i dopunama Zakona do bržeg izmirenja obaveza prema boračkoj populaciji

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Reha Centar

Razlog za donošenje ovih izmjena i dopuna je činjenica da Vlada Tuzlanskog kantona već tri godine, zbog nezainteresovanosti banaka na području našeg kantona da plasiraju kreditna sredstva borcima i članovima njihovih porodica, nije u mogućnosti da realizira projekat rješavanja stambenih potreba boračke populacije jednokratnom dodjelom beskamatnih kredita.

Kao rezultat nemogućnosti ponovnog plasmana došlo je do zamrzavanja vraćenih prethodno odobrenih kreditnih sredstva. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona ova sredstava bi se mogla koristiti i za izmirenje stvorenih obaveza po osnovu ostalih dopunskih prava, čime bi se nesumnjivo popravila podrška koju Vlada Tuzlanskog kantona po drugim osnovama pruža boračkoj populaciji.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara