Ispunjavanje obaveza BiH prema OSCE-u i UN-u u fokusu 8. Pregledne konferencije

Menprom

8. godišnja Pregledna konferencija o ispunjavanju obaveza u oblasti sigurnosti koje je Bosna i Hercegovina preuzela kao država članica OSCE-a i UN-a zaključena je danas na Jahorini. Konferencija je okupila više od 70 učesnika, predstavnika različitih institucija, organizacija civilnog društva i stručne zajednice.

Reha Centar

Konferencija koju organizira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, je tokom godina postala vodeći forum za razmjenu mišljenja i vođenje konstruktivnog dijaloga između političara i stručnjaka o provedbi sigurnosnih obaveza i mjera izgradnje sigurnosti. 

„Smatramo da su vojnopolitičke obaveze koje su utvrdili OSCE i UN od temeljnog značaja za razvoj stabilnijeg i sigurnijeg okruženja, jer štite mir u regiji i šire“, rekao je zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH, Alexander Chuplygin.

OSCE

Andrew Mayne, predstavnik Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice (UNHCR) u BiH i vršilac dužnosti rezidentnog koordinatora UN-a u BiH, izjavio je: „Institucije Bosne i Hercegovine uništile su više od 125.000 komada oružja i 16.000 tona svojih vojnih zaliha, kao i cjelokupnu količinu poznate i evidentirane kasetne municije. Međutim, 20 godina nakon rata, mine i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju po sigurnost civilnog stanovništva“.

OSCE

 Gospodin Mayne istakao je da je jačanje kapaciteta potrebnih za reformu sigurnosnog sektora složen i dugotrajan proces. „Ističemo da BiH ostvaruje napredak u jačanju kapaciteta svojih institucija u domeni pružanja usluga u oblasti sigurnosti svojim građanima, u okviru napretka ostvarenog u ispunjenju njenih međunarodnih obaveza.“

Dijaspora 18 11 2015

Zoran Šajinović, pomoćnik ministrice odbrane BiH za međunarodnu saradnju rekao je: „Implementiranjem preuzetih obaveza u oblasti kontrole naoružanja, dajemo doprinos  regionalnom i globanom okviru unaprjeđenja sigurnosti“.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara