Inicijativa za poboljšanje uslova suđenja, a u svrhe sprječavanja zloupotreba sudačke funkcije

Rental Travel

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je javni poziv predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – za obezbjeđenje uslova tonskog snimanja sudskih rasprava u svim sudovima, a kako bi se poboljšali uslova suđenja i spriječile zloupotrebe sudačke funkcije.

Reha Centar

Javnosti je poznato da je najveći problem uspostavljanja funkcionisanja adekvatnog pravednog pravnog sistema upravo određen broj sudija koji zloupotrebom sudačke funkcije i protuzakonitim djelovanjem krše prava građana u sudskim postupcima. Posebno je problematično što određene sudije u toku sudskog postupka imaju vrlo lošu naviku da viču na strane u postupku u toku suđenja.

MIRRNES AJANOVIĆ

U Rješenju Općinskog suda u Tuzli (broj: 032-0-Su-3-15-000 032 od 12. 6. 2015. godine) a u vezi prijave da je postupajuća sudija Fahira Alić vikala na stranku u postupku, predsjednik Suda je istakao da je, citiramo: “istaknut povišen ton sudije tokom vođenja postupka”, završen citat, te je konstatovao, citiramo: “sa aspekta fer i korektnog vođenja postupka ne može se prihvatiti kao dozvoljen način komunikacije, čime se navodi u ovom dijelu podnositelja pokazuju osnovanim”, završen citat.

Takođe i protiv sutkinje Općinskog suda u Tuzli Emine Brkić ponesena je prijava predsjedniku Suda zbog istih razloga vikanja na stranku u postupku tokom suđenja, što ukazuje na uspostavljanje neprofesionalne sudske prakse nekorektnog i nedopuštenog odnosa sudija prema građanima i njihovim zastupnicima, koji putem suda traže zaštitu svojih prava. Iz svih navedenih razloga u potpunosti je opravdana inicijativa za obezbjeđenje uslova za tonsko snimanje svih suđenja, kao što je to već uspostavljena praksa u Brčko Disktriktu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara