Inicijativa BOSS-a za javnu proslavu i doček Nove godine na Trgu slobode u Tuzli

Menprom

Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, dostavio je predsjedavajućem Vijeća prijedlog za uvrštavanje u Dnevni red sjednice tačku pod nazivom: Inicijativa za javnu proslavu i doček Nove godine na Trgu slobode.

Reha Centar

U obrazloženju inicijative je navedeno: Shodno zahtjevima brojnih građana koji traže da se organizuje javna proslava i doček Nove godine na otvorenom, podnosim inicijativu da se obezbijedi javna proslava i doček Nove godine na Trgu slobode, te je potrebno da Gradsko vijeće ovlasti gradonačelnika da osnuje organizacioni odbor, kako bi se što prije pristupilo realizaciji inicijative.

Javna proslava i doček 2016. godine na otvorenom na Trgu slobode ne zahtijeva veća novčana sredstva iz Budžeta, iz razloga što je na Trgu slobode već instaliran reprezentativan objekat klizališta u vlasništvu JKP “Pannonica”, te da se u saradnji sa JU “Dom mladih” i ostalim javnim preduzećima Grada može bez novčane naknade obezbijediti sva potrebna oprema i prateća infrastruktura za postavljanje bine i organizaciju dočeka Nove godine.

Grad ima  više profesionalnih estradnih umjetnika, kao i brojne grupe i pjevače koji mogu obezbijediti građanima ugodnu atmosferu proslave i dočeka Nove godine na otvorenom. Sigurno je da bi brojna preduzeća i firme u Gradu učestvovali u sufinansiranju obilježavanja Nove godine na otvorenom, kako bi se približili svojim klijentima i putem takvog pozitivnog reklamnog načina, što bi obezbijedilo da obilježavanje novogodišnje proslave na otvorenom bude redovno.

Uz svo uvažavanje svih komunalnih i infrastrukturnih projekata, uključujući i komplikovanu ekonomsko-političku situaciju u državi, ne može se zanemariti obaveza Grada da svojim građanima novogodišnjim slavljem i druženjem na otvorenom – obezbijedi bar minimum optimizma i nade u bolju budućnost, koju brojni mladi, pa i stariji, odlaskom iz BiH traže u gradovima Evropske unije i širom svijeta, navedeno je u inicijativi Mirnesa Ajanovića.

Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara